?!DOCTYPE html> 公司新闻 - 沛_中予地热能工E有限公?/title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0033/js/jquery-1.11.3.min.js" ></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0033/js/bootstrap.min.js" ></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0033/css/bootstrap.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0033/css/style.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0033/css/aos.css"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <header id="header"> <div class="top hidden-xs"> <div class="container"> <div class="top_l">沛_中予地热能工E有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">打温泉井需要多钱</a>?a href="/supply/">地热M注意事项</a>?a href="/news/">q热岩钻井深?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32258/stat/"></script></div> </div> </div> <header class="header-frontend"> <div class="navbar navbar-default navbar-static-top nav_xdd"> <div class="container xdd_1"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand" href="javascript:;"><img src="/uploads/logo/20180126033701.png" alt="沛_中予地热能工E有限公? height="" /></a> </div> <div class="navbar-collapse collapse xdd" style="height: 1px;"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="active"><a href="/" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/buy" rel="nofollow">案例展示</a></li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">人才招聘</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> </header> </header> <div class="clear"></div> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <!-- 下面的小点点Q活动指C器 --> <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <!-- 轮播?--> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20191212113405.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20191212113422.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20191212113432.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="daohang"> <div class="container"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/hydt\">行业动?/a> </div> </div> <div class="xw_xdd"> <div class="container"> <div class="xw_title" aos="fade-up"> <h2>行业动?/h2> <p>News</p> <ul> <li><a href="/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hydt/">行业动?/a></li> <li><a href="/news/cjwt/">常见问题</a></li> </ul> </div> <div class="container xwlb"> <div class="newsitem"> <ul> <li aos="zoom-in"> <a href="/news/212.html"> <div class="news_time"> <p class="day">2021-07-09</p> <p class="year">2021-07-09</p> </div> <div class="news_xx"> <h3><a href="/news/212.html">温泉M在施工前需要做哪些准备Q?/a></h3> <p>温泉M在施工前需要做哪些准备Q温泉的赋存是有规律?因此q行温泉开采之?p针对温泉的各U规?q行U学详细的温泉勘?摸清C温泉的存在深?有多热?</p> </div> </a> </li> <li aos="zoom-in"> <a href="/news/209.html"> <div class="news_time"> <p class="day">2021-06-23</p> <p class="year">2021-06-23</p> </div> <div class="news_xx"> <h3><a href="/news/209.html">地热M厂家告诉你钻井机的构造是什么?</a></h3> <p>地热M厂家告诉你钻井机的构造是什么?在地质勘探过E中Q带动钻具从Cd实物地质资料Q今天地热钻井厂家告诉你M机的构造是什么:液压Ҏ܇Q一般都是双联式的,?/p> </div> </a> </li> <li aos="zoom-in"> <a href="/news/188.html"> <div class="news_time"> <p class="day">2021-01-11</p> <p class="year">2021-01-11</p> </div> <div class="news_xx"> <h3><a href="/news/188.html">郑州地热M如何更换d呢?</a></h3> <p>郑州地热M如何更换d呢?我们都比较想要了解就是说地热M如何能够更换d呢?今天郑州地热M厂家来说一_地热M认ؓ钻进?L的动力动员{盘、方L?/p> </div> </a> </li> <li aos="zoom-in"> <a href="/news/180.html"> <div class="news_time"> <p class="day">2020-11-11</p> <p class="year">2020-11-11</p> </div> <div class="news_xx"> <h3><a href="/news/180.html">郑州地热M公司需要哪些资质?</a></h3> <p>郑州地热M公司需要哪些资质?q段旉郑州地热M公司到q这L问题Q就是需要打井的客户电话咨询的时候会问到你们郑州地热M公司有哪些资质吗Q这样h很疑惑,?/p> </div> </a> </li> <li aos="zoom-in"> <a href="/news/178.html"> <div class="news_time"> <p class="day">2020-10-26</p> <p class="year">2020-10-26</p> </div> <div class="news_xx"> <h3><a href="/news/178.html">打深水井怎么ML器设备呢Q?/a></h3> <p>打深水井怎么ML器设备呢Q我们都知道打深水井比如说温泉钻井、地热钻井等都是一个比较消耗机器设备的目Q因为大深水井是需要飞快的dQ这样会寚w花钻造成很大?/p> </div> </a> </li> <li aos="zoom-in"> <a href="/news/176.html"> <div class="news_time"> <p class="day">2020-10-14</p> <p class="year">2020-10-14</p> </div> <div class="news_xx"> <h3><a href="/news/176.html">郑州温泉M厂家告诉你冬天ؓ什么温泉Q?/a></h3> <p>郑州温泉M厂家告诉你冬天ؓ什么温泉Q随着冬天的到来,大家会想到的是温泉、澡堂子等{,那么冬天Z么温泉呢?今天郑州温泉M厂家来说一_温泉水是比h</p> </div> </a> </li> <li aos="zoom-in"> <a href="/news/166.html"> <div class="news_time"> <p class="day">2020-08-20</p> <p class="year">2020-08-20</p> </div> <div class="news_xx"> <h3><a href="/news/166.html">郑州温泉M的功能以及作用你知道吗?</a></h3> <p>郑州温泉M的功能以及作用你知道吗?q个问题是现在很多的客户都比较关pȝ问题Q今天温泉钻井厂家就来说一说温泉钻井的功能以及作用Q功能ؓQ①获取C实物资料Q即?/p> </div> </a> </li> <li aos="zoom-in"> <a href="/news/164.html"> <div class="news_time"> <p class="day">2020-08-13</p> <p class="year">2020-08-13</p> </div> <div class="news_xx"> <h3><a href="/news/164.html">地热井用?郑州地热井厂家告诉你</a></h3> <p>地热井用?郑州地热井厂家告诉你很多人只是简单的听说q地热井但是比较的人对于地热井是不太了解的Q那么今天郑州地热井厂家来告诉你地热井的用途:一般h都知道的一</p> </div> </a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="pages" aos="zoom-in"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> </div> <div class=""></div> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系?郭先?/li> <li>服务热线:17703860113 13353808608</li> <li>电子邮箱:zzrjl@163.com</li> <li><a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="lm">公司地址:沛_省郑州市城区未来\866?nbsp;   备案Q?a style="color:#FFFFFF;" target="_blank">豫ICP?8043582?1</a></div> <div class="lm"></div> <div class="cnzz" rel="nofollow"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_127285668'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D127285668%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-29/" rel="nofollow"></script> <a target="_blank" rel="nofollow"></a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> <a href="/about/about3.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color:#fff;background: #1e85e4;padding:3px 10px;">公司营业执照信息公示</a> <div>Copyright© www.onesquatshop.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)q热岩钻井哪家好Q供应订做多钱Q地热井原理怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供地热钻井、温泉钻井、干热岩发电、温泉开发条件等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ 热门城市推广: </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0033/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:17703860113 13353808608"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0033/js/aos.js" ></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.onesquatshop.com/">国内精品久久久久影视_av无码东京热亚洲男人的天堂_欧美浓毛大bbwbbw_18禁止午夜福利体验区</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>